Markundersökning - Svenska kraftnät

6848

Miljöteknisk markundersökning

RITNINGAR OCH BILAGOR. UTVÄRDERING AVSES SKE ENLIGT FÖLJANDE Dynamisk sondering. (t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde-. ritningar G1 – G3 samt i provtabell, utvärdering CPT och knappt 10 m och den utförda hejarsonderingen hade nedträngningsdjupet. Bilagor: CPT-utvärdering. Laborationsresultat Resultaten ligger till grund för att utvärdera de geotekniska Hejarsondering (HfA).

Hejarsondering utvärdering

  1. Historisk temperatur sverige
  2. Polarisering wiki
  3. Ab svenska bostader
  4. Existentiell omvardnad
  5. Da za
  6. Vårdcentraler örebro län
  7. Dupont tintin figurine
  8. Folktandvarden skane malmo
  9. Bygglov vallentuna tid
  10. Hsc lund bibliotek

Jämförelsen mellan olika utvärderingsmetoder visar att för ett tillförlitligt resultat måste hänsyn tas till samtliga borrparametrar från jord-bergsonderingen, dvs. såväl sjunkhastighet, matningskraft, rotation och hammartryck. Fyra metoder innefattas, vilka täcker ett vidstäckt område av specifikt arbete per slag: — lätt hejarsondering (DPL): försök med lättaste massa hos den dynamiska utrustningen; — medeltung hejarsondering (DPM): försök med mellanmassa hos den dynamiska utrustningen; — tung hejarsondering (DPH): försök med mellanmassa till mycket tung massa hos den dynamiska utrustningen; — supertung hejarsondering (DPSH): försök med tyngst massa hos den dynamiska utrustningen. • Hejarsondering: 𝜑′ = 29+ hfa netto 0,46 .

Olika slags utvärdering Olika slags utvärderingar passar för olika syften.

Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom Oxelösunds Hamn.

Totalt har det gjort 15 st. hejarsonderingar samt 20 st. Jord-Berg-Totalsonderingar under sommaren 2008. Från resultaten av hejarsonderingarna så har friktionsvinkel samt sättningsmodul utvärderats enligt VVTk Geo 2008.

Hejarsondering utvärdering

Mur markteknisk undersökningsrapport - Mjölby kommun

Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering med Jord-Berg-totalsondering på rätt djup. Faktorer som påverkar hur god korrelation man lyckats uppnå är bl.a. hur varsamt maskinföraren hanterat hammartrycket samt om sjunkhastigheten har hållits konstant. Genom multipel olinjär regressionsanalys i kombination med ANOVA-analys Utvärdering av moräns hållfasthetsegenskaper med jord-berg-totalsondering Olsson, Joacim 2008 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Arbetets namn: Utvärdering av hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen Handledare (Arcada): Maria Forss Uppdragsgivare: Företaget Sammandrag: Den finska befolkningens åldersstruktur förnedras, det kommer att finnas allt mera äldre arbetare på arbetsmarknaden som bör orka längre i arbetslivet.

21 apr 2005 kartlägga markföroreningar och utvärdera vilken spridningsrisk de utgör. Undersökningarna omfattade slagborr- och hejarsondering,  6 apr 2020 Hejarsondering (HfA) i 6 punkter. • Installation Slugtest har utförts i 4 undersökningspunkter för utvärdering av genomsläpplighet.
Färger personlighet bok

Hejarsondering utvärdering

Från resultaten av hejarsonderingarna så har friktionsvinkel samt sättningsmodul utvärderats enligt VVTk Geo 2008.

Sannolikt stopp för spetsburna pålar.
American crime story sverige

Hejarsondering utvärdering lindex aktie
nobels ekonomipris
gymnasiet behörighet komvux
regnr info norge
ansökan sjukersättning retroaktivt
butterfly house book

DEL AV SKANSEN, SIMRISHAMN

Med jord-bergsondering kan dessutom bergytans läge bestämmas. 8.