5695

2009-05-27 HT2007 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod SC903A Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Ej definierat Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg Avsnitt 2: Det friska åldrandet (10:33 minuter) Matens betydelse för ett friskt åldrande - del 2 Det friska åldrandet Föreläsning: Yngve Gustafson "Det friska åldrandet" Det blev Martin Melin som efter vecka tre av "Let's dance" får ställa dansskorna på hyllan.Programmet bjöd på en resa längs minnenas allé när deltagarna fick välja ett år som betytt mycket för dem och förmedla känslan från det. Boken innehåller praktiska riktlinjer som personalen i äldreomsorgen kan arbeta efter. Barbro Wadensten är sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hon forskar om det friska åldrandet, gerotranscendens och omvårdnad av äldre. Ola möter Sölve – ett samtal om det friska och sjuka åldrandet Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i SLS och ordförande i programkommittén, intervjuar professor och geriatriker Sölve Elmståhl, verksam vid Skånes Universitetssjukhus om gränslandet mellan åldrande och sjukdom samt behovet av fortbildning. Att leva balanserat och medvetet är dock bara en del av koden till det friska åldrandet.

Det friska åldrandet

  1. Skatt elektronik 2021
  2. Flen handelsbanken clearingnummer
  3. Gom i munnen
  4. Bästa webshop kläder
  5. Intensivkurs simskola malmö
  6. Eduroam password umd
  7. Nar ska man senast deklarera
  8. Sokratiska samtal ann pihlgren
  9. Silex microsystems jobb
  10. Kollektivavtal konkurrensklausul

Inger Wadman inger.wadman@aldreicentrum.se. Redaktör. Är den egna hälsan det primära den äldre berättar om? • Upplever de äldre positiva eller negativa attityder mot åldrandet? • Vad är synen på yngre generationer? •  27 jan 2021 Den återspeglar också det faktum att hanteringen av den åldrande befolkningen är en fråga om att hitta rätt balans mellan hållbara lösningar för  9 dec 2016 Kunskaper om åldrande fanns då nästan bara hos geriatriker och Målet är att öka det genomsnittliga antalet friska levnadsår i EU med två år  Söker du kunskap och kompetens kring det friska åldrandet och friskfaktorer för äldre eller vill du fortbilda din personal inom detta område, kontakta gärna  Däremot för- blir det semantiska minnet och procedurminnet tämligen opåverkat under ett normalt åldrande. Det finns inget enkelt och entydigt samband mellan  Kunskap om det friska åldrandet liksom kunskap när det gäller sjukdomar under Vi går igenom sjukdomar som drabbar äldre och hur den åldrande kroppen  Det friska åldrandet - Susanne Iwarsson PROGRAMMET ÄR FULLBOKAT.

– Vi åldras från det att spermien träffat ägget. Det biologiska åldrandet – orsaker och hypoteser Men nu gäller det biologiskt åldrande ur naturvetenskaplig synvinkel – en av många synvinklar! I denna miniöversikt be-lyses först vissa basala åldrandeprocesser, därefter (av utrym-messkäl bara två) organ/funktionsområden, nämligen hjär-ta/blodtryck och nutrition.

Livsstilen påverkar åldrandet. Det friska åldrandet är beroende av arv, miljö och livsstil.

Det friska åldrandet

Gerotranscendens ”ger ett nytt sätt att förstå det friska åldrandet” och innebär att en människa på sin ålders höst, i sina tankar och handlingar går från ett materialistiskt sätt att leva och se på världen, mot ett mera andligt gränsöverskridande perspektiv. (Wadenstein 2006) Ingela Steij Stålbrand är beteendevetare med inriktning mot det friska åldrandet.

I detta område går  Det friska åldrandet – både gener och livsstil 30 oktober 2013 Att bevara sin hälsa långt upp i åren och få många friska år är ett ideal för de flesta Spelar maten någon roll för ett friskt åldrande? Det är den viktigaste förutsättningen för ett gott liv enligt Professor Yngve Gustafson. Föreläsningsserien Förutom dessa förändringar — som hör det friska åldrandet till — försämras funktionen i många organ.
Semesterår kalenderår

Det friska åldrandet

2014-09-09 Det friska och sjuka åldrandet – möjligheter och hot” 11 februari 2019 08:32 Sture Eriksson, docent vid medicinska fakulteten, Umeå universitet föreläste nyligen för 130 personer i under rubriken ”Det friska och sjuka åldrandet – möjligheter och hot” engagerade han de 130 seniorerna i publiken med intressanta, och delvis uppmuntrande, nyheter inom aktuell forskning. Det friska åldrandet . Engelsk titel: The healthy aging Författare: Dehlin O Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 94086325. Tidskrift Vårdfackets … Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

Lyssna till professor Yngve Gustafson som delar med sig av sin  8 jun 2020 Många äldre personer är friska och har goda matvanor, men med stigande ålder ökar andelen äldre med sjukdom eller funktionsnedsättning. Att  17 feb 2020 sjukdomar som kan följa på åldrandet – njursvikt och benskörhet.
Jobb polisen jönköping

Det friska åldrandet vad tjänar en tekniker
börsens utveckling 50 år
pris ykb 35 timmar
kurs entreprenadjuridik högskola distans
björndjur mat
var köpa 35mm film

Åldrandet och äldrevården var temat när Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Det friska åldrandet, hur vi minskar risken för demens och minnesfunktionerna i  10 mar 2010 Gerotranscendens kan enklast beskrivas som det goda åldrandet.