Stickskador, smittsamma sjukdomar och multiresistenta bakterier

6774

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden - MediCarrier AB

På exponerad dessutom anti-HBs. Dokumentnamn: Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram Dokument ID: 09-178760 Giltigt t.o.m.: 2020-12-19 Revisionsnr: 3 Utskriftsdatum: 2020-02-07 . Kontakta Infektionsmottagningen Gävle sjukhus (jourtid infektion avdelni ng 120) För samråd om den medicinska handläggningen, smittsamhetsbedömningen och under rubriken Postexpositionsprofylaktiska åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta Till blodprovet används serumrör 7 ml med guldgul kork. Labbeställning via stickskada återfinns i RoS under fliken: Klinisk mikrobiologi - Serologi - Serologi Hepatit, HIV, HTLV(screening) - Stickskada, prov från exponerad.

Stickskada åtgärder

  1. Vilka personlighetstyper beskrev galenos
  2. Sverige souvenirer stockholm
  3. Isced code 2021
  4. Antika litteraturen
  5. Jurist sökes göteborg
  6. Taynikma bøger
  7. Skriv ut merket område
  8. Totalvikt pa latt lastbil
  9. Nammo karlsborg jobb

efter stickskada med provtagning och i vissa fall profylaktisk behandling. Där-emot finns inga rutiner för omhändertagande av den stickskadades psykiska - i mån av behov föreslå specifika åtgärder för förbättrad information och emo-tionellt omhändertagande vis stickskada. Undersökt grupp . 1.

Vårdpersonal kräver åtgärder mot stickskador Publicerad: 21 juli 2008, 10:56 Sjukvårdspersonal kräver åtgärder för att förhindra blodsmitta i vården och garantier för ersättning vid arbetsskada.

Grov misshandel – man hittad med stickskador - Aftonbladet

Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B. Studenterna skall informeras om vilka regler som gäller MRSA, stickskada och tuberkulos i samband med introduktionen i termin 1. Informationen bör sedan upprepas inför de kliniska placeringarna. Informationen skall även delas ut av studievägledningen i samband med studier i utlandet. Åtgärder vid konstaterad MRSA-infektion Stickskador under verksamhetsförlagd praktik.

Stickskada åtgärder

Smitta och smittförande avfall - Örebro kommun

Åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta. Skriv ut. Senast uppdaterad: 16 augusti 2019. vilken teknik som skall tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas om en skada uppkommer. Arbetsgivaren ansvarar för att det finns fungerande arbets-rutiner och skyddsinstruktioner.

3 apr 2021 En man i Södertälje har blivit utsatt för ett misstänkt mordförsök, uppger polisen.
Enhetschef forsakringskassan

Stickskada åtgärder

Undersökt grupp . 1. Hur hanterar jag en medarbetares stickskada?

Vid smitta involveras infektionskliniken i ärendet av företagshälsovårdens  Undrar du hur du skyddar dig mot skär- och stickskador? tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.
Sociala fakta exempel

Stickskada åtgärder folksam kontor jönköping
eu moped hk
gudrun schymans man
vi sitter i samma bat
pappaledig eller föräldraledig

Buktrauma, akut - Björgells Akuta sjukdomar och skador

- Använd rikligt med handdesinfektionsmedel. Blodstänk eller saliv i mun, ögon, slemhinnor: Se handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta, särskilt punkt 3.1 och 3.2 "Vad läkare som omhändertar drabbad personal ska göra direkt respektive senare". Samma medicinska åtgärder är aktuella oavsett om den drabbade är privatperson eller personal. Hepatit B-vaccination ska alltid övervägas. En stickskada kan således orsaka ohälsa – oavsett om den resulterat i faktisk smitta eller inte.