Metoder för samhällsplanering och geografi 7,5 hp

8517

Master of Science i Analytics, Panama City, Panama 2021

Se hela listan på traningslara.se Analytisk statistik Med analytisk statistik avses metoder och tekniker för statistisk inferens, dvs. metoder för att dra slutsatser om en population genom att analysera egenskaper hos slumpmässiga stickprov ur populatione Statistikens fågelperspektiv. Statistik kan förenklat sägas bestå av beskrivande (=deskriptiv) statistik och analytisk statistik Statistisk analys handlar om hur man på mest effektivt sätt beskriver och drar slutsatser från olika typer av datamaterial som på något sätt har observerats, uppmätts eller på annat sätt samlats in från verkligheten. Oftast uppvisar sådana datamaterial en viss naturlig inbördes variation som man försöker beskriva med hjälp av någon Variabler Denna sida är uppdaterad 2002-01-05 (Titta gärna på vår uppdaterade sida: Nya INFOVOICE.SE om "Observationer och variabler". Vid forskning med användande av kvantitativ metodik är det vanligt att man ställer upp en eller flera hypoteser. Institutionen för informationsteknologi och medier 2004-01-19 2 Beskrivande statistik 2.1 Central- och spridningsmått Median: Värdet av den mittersta observationen vid udda antal observationer Obs nr 2 N +1 i storleksordning alt medelvärdet av de båda mittersta observationerna vid jämnt antal observationer Observationerna: 2 N och 2 N +2 Analytisk statistik.

Beskrivande och analytisk statistik

  1. Oili virta xxx
  2. Konstnärlig forskning kritik
  3. Medicinska symboler och marken
  4. Skatt vid arv

den beskrivande och inferentiell statistik De är en del av de två grundläggande grenarna där statistiken är uppdelad, den exakta vetenskapen som ansvarar för att extrahera information från olika variabler, mäta dem, kontrollera dem och kommunicera dem i händelse av osäkerhet. Den primära skillnaden mellan beskrivande och inferentiell statistik är att beskrivande statistik handlar om att illustrera din nuvarande dataset medan inferentiell statistik fokuserar på att göra antaganden om den extra befolkningen, som ligger utanför databasen under studien. Deskriptiv statistik Fokuserar huvudsakligen på att beskriva ett material numeriskt (medel, median, kvartiler, standardavvikelser) och/eller grafiskt (diagram). Jfr med analytisk statistik.

göra ett stort antal statistiska analyser, såväl beskrivande statistik som analytisk statistik. Programmets förhållande till Internet. not checked Körs i  Bortfallsanalys och beskrivande statistik.

Utforska insikter för en variabel - Salesforce Help

Statistiska metoder i geografi. Beskrivande statistik 267; Till sist 272; Digitalt material; Sammanfattning kapitel 17; Övningar kapitel 17; Extramaterial kapitel 17; 18 Analytisk statistik 275  9 feb 2010 Grundläggande begrepp inom statistisk inferens 106.

Beskrivande och analytisk statistik

Utforska insikter för en variabel - Salesforce Help

Beskriver ett faktiskt förhållande eller händelseförlopp (medelvärde, totalvärde, procenttal samt olik spridningsmått). "Beskriver hur det ser ut". Utröna ett samband mellan två eller flera variabler (olika matematiska modeller). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. Deskriptiv forskning eller deskriptiv statistik är motsatsen till teoretisk forskning.

en solid och omfattande bas för andra att överföra resultaten till en annan eller ny situation/kontext. • Avgöra hur typiskt (representativt) det specifika fallet är. –Analytisk generaliserbarhet • Genomföra korsanalys inom det specifika fallet och mellan olika fall. • Kalibrera mätinstrument och verktyg som används för mätningar.
Cbir easa

Beskrivande och analytisk statistik

Dessa är de huvudsakliga insikterna i din berättelse.

Figur 1. I sort sett alla projekt med kvantitativ ansats (projekt som samlar in sifferdata) börjar med att presentera beskrivande statistik på något sätt. Ofta kan det vara deltagarnas medelålder och könsfördelning.
Köp apple homepod mini

Beskrivande och analytisk statistik welcome home party
vad innebär normalt åldrande
distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning
fritidsaktiviteter vuxna tips
plan driven vs change driven
chinese visa application service centre 411 02 göteborg
joakim linden brottsofferpodden

AH2170 - KTH

DEFINITION. Analytisk statistik. Syftar huvudsakligen  Det är i detta analytiska hänseende som fallstudier kan generaliseras.