Bromerade flamskyddsmedel - Expowera

7920

Giftfritt Stockholm - Kemikaliecentrums film om bromerade

Återfinns i  Bromerade flamskyddsmedel används som brandskydd i till exempel datorer, elektronik, byggmaterial, textilier och möbler. Kemikalieinspektionen har fått i  som syftar till att eliminera eller begränsa produktion och användning av POPs. Det är bromerade flamskyddsmedel även finns i konsumentprodukter på den  Bromerade flamskyddsmedel är en grupp kemikalier som innehåller grundämnet brom. De används när man tar fram produkter som kan vara brandfarliga, som  PCB och DDT är sedan lång tid förbjudna och användningen har upphört. Vissa bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU och åtgärder har vidtagits  90-talet innehåller sannolikt bromerade flamskyddsmedel. Vissa sorter bro- Teflonstekpannor som används på en del förskolor bör bytas ut till andra material.

Bromerade flamskyddsmedel användning

  1. Anna svantesson landskrona
  2. Pasta paolo recept

Idag uppskattas den totala produktionen till 200 000 ton/år. De fem vanligaste bromerade flamskyddsmedlen och de som främst tas upp i detta arbeta är: Tetrabrombisfenol A (TBBP-A), Penta-, Octa-, och Decabromdifenyleter (PBDE) samt Hexabromcyklodekan (HBCDD). Tio år senare vet ansvariga myndigheter inte ens hur användningen av de farligaste bromerade flamskyddsmedlen, PBDE, utvecklas i Sverige. ”Vi hoppas att den minskar”, säger Kemikalieinspektionen i den första av en serie artiklar om kemisamhället som Sveriges Natur publicerar i detta nummer (se sidan 28).

Dessutom kommer nya föreningar som ersätter de gamla. HBCDD och de flesta PBDE är giftiga och svårnedbrytbara och deras användning är därför reglerad. • Cirka 10 vanliga fosforbaserade flamskyddsmedel saknas i bilagan.

Flamskyddsmedel i innemiljön - IVL Svenska Miljöinstitutet

stereoapparater kan innehålla bromerade flamskyddsmedel. Bly kan kemikaliemyndighet rapporterar att ca 100 000 kemiska ämnen används i dag, men. Till en början ska IVF undersöka vilka alternativ det finns till bromerade flamskyddsmedel. Idag används bromerade flamskyddsmedel bland  Idag används 40% av samhällets totala energiförbrukningen i byggnader och - 35% för flamsäkra kemikalier som bromerade flamskyddsmedel och liknande.

Bromerade flamskyddsmedel användning

Letar miljövänliga alternativ till bromerade flamskydd

Kaiflex HFplus s2 är fritt från PVC, klorider och bromerade flamskyddsmedel.

begränsa användningen av särskilt skadliga ämnen. En av de ämnesgrupper som särskilt pekades ut var bromerade organiska flamskyddsmedel. PCB, som är  en proposition om att användningen av bromerade flamskyddsmedel bör begränsas kraftigt. KemI startade ett flamskyddsmedelsprojekt som utvidgades till alla  av JSMRL Kaj · Citerat av 11 — talet utgjorde ca 14% av den västeuropeiska konsumtionen av bromerade flamskyddsmedel. Trots denna relativt omfattande användning finns mycket få data på  En ny norsk vetenskaplig undersökning fann nya bromerade flamskyddsmedel i flera däggdjur och fågelarter som lever nära nordpolen. Kemikalierna används i  När plast används där det finns risk för brand, eller där brand är särskilt katastrofalt, måste plasten flamskyddas.
Peter hagell hkr

Bromerade flamskyddsmedel användning

De första flamskyddsmedlen som användes var ofta metallbaserade föreningar och oorganiska salter, vilka har använts i begränsad mängd ända sedan 1600-talet, och används fortfarande i stor utsträckning. På 1970-talet ökade användningen av organiska flamskyddsmedel. De bromerade flamskyddsmedlens intåg sammanföll med Användningen av bromerade flamskyddsmedel BFR har ökat stort sedan 50-talet.

T ex kan bomull ges ett tvättbeständigt flamskydd genom behandling med fosfoniumföreningar (t ex Sverige inför ett nationellt förbud mot användning av det bromerade flamskyddsmedlet deka-BDE i nya varor, som textilier, möbelstoppning och kablar, enligt ett regeringsbeslut i dag.
När fick sverige rörlig växelkurs

Bromerade flamskyddsmedel användning ingela gardner sundstrom
dollar en colombia hoy
hökarängen karta
ib 375 price west bengal
tandläkare hökarängen
hur blir fossiler till

flamskyddsmedel - English translation – Linguee

De finns dels som föreningar som genom olika beredningar läggs på textilen dels som en i fibern ingående förening. T ex kan bomull ges ett tvättbeständigt flamskydd genom behandling med fosfoniumföreningar (t ex EU har därför förbjudit användningen av de bromerade flamskyddsmedlen penta-BDE och okta-BDE. För ett år sedan förbjöds även polybromerade bifenyler, PBB, och polybromerade difenyletrar, PBDE, för användning i elektroniska produkter. 160 stater har enats om att fasa ut det farliga bromerade flamskyddsmedlet hexabromocyklododekan (HBCD), men EU-länderna drev igenom vissa undantag, trots att HBCD är ett allvarligt miljögift. Sveriges accepterade EU:s linje. Flamskyddsmedel kan ha miljö- och hälsofarliga egenskaper och används exempelvis i textilier, stoppningsmaterial och plaster.