Finansförbundets remissyttrande: Sundare och mer rättvis

3364

SOU 2005:059 Miljöbalken; miljökvalitetsnormer,

Sammanfattning - Läs vårt remisyttrande av betänkandet SOU 2017:6 Se barnet! - En utvärdering av 2014 års vårdnadsutredning. Remissyttrande anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (pdf, 316kB) Remissyttrande vissa frågor om försäkring och tjänstepension (pdf, 96kB) Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket (pdf, 858kB) Avskaffad särskild löneskatt för äldre Remissyttrande Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård S2021/00760 Promemorian Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer våra synpunkter. Remissyttrande till En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46. 2021-04-12; Remissvar; Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på … Remissyttrande – En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51) Konsumentverket är i huvudsak positivt till den föreslagna implementeringen av direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll (2019/770/EU) och varudirektivet (2019/771/EU). Konsumentverket lämnar därutöver följande synpunkter.

Remissyttrande

  1. Skrivelse från säkerhetschef
  2. Japan spelling bee
  3. Psykologiska perspektiv
  4. Pisa 2021 cct assignment class 6
  5. Stefan blomqvist molkom
  6. Absolut överens recension
  7. Jacob eriksson gefle

Vår referens: DNR 20-13870. FROs remissyttrande. (inkom som email 2021-02-24). Svar på förslag till  Föreningen Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissyttrande angående betänkandet om enklare redovisning (SOU 2008:67). Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen;. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst,  Remissyttrande över förslag till ändringar i vissa lagar och författningar inom Statens institutionsstyrelses ansvarsområde. Med utgångspunkt i  Sveriges Offentliga Inköpare har lämnat ett remissyttrande i SOU 2018:44 ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare  Caroline Bratt | 3 december, 2020 Remissyttrande om likvärdig skola.

(inkom som email 2021-02-24).

Remisser - Kammarrätten i Jönköping - Sveriges Domstolar

RFSL är remissinstans på offentliga utredningar när det gäller frågor som specifikt berör hbtq-personer och i en del andra, mer generella, frågor. I en del fall väljer förbundet att även yttra sig i fråga om utredningar som vi inte är remissinstans till.

Remissyttrande

Remissyttranden Hushållningssällskapet

Advice, knowledge transfer, field trials, research and development – for agriculture and rural communities into the future. The Rural Economy and Agricultural Societies is a modern and vibrant body of knowledge transfer with history extending all the way back to 1791. Boriks avger remissyttrande; Boriks i lokal-media; Boriks för dialog med regeringen Nya bostadsrätter med fel eller brister vid inflyttning; Ombildningar i Stockholms ytterstad Dom om a tt en brf. inte kan neka medlemskap p.g.a. betalningsanmärkningar Dom om rätten att vidta ingripande ombyggnadsåtgärder trots att föreningen nekat tillstånd Title: Remissyttrande Author: Domstolsverket;Corneliusson Maria - DOV Created Date: 6/9/2020 9:22:53 AM Remissyttranden. Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss.

Här har vi samlat de senaste  Här hittar du Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttranden från 2016 och framåt.
Moderaterna ny logotyp

Remissyttrande

På den här sidan hittar du våra yttranden från innevarande år.

Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss.
Vilken bil är bumblebee

Remissyttrande fixed salary svenska
i grill
presentation av projekt
basta inlaningsranta
försäkringskassan vab app
truckutbildningar västerås
veterinär varberg öppettider

Remissyttrande SOU 2020 46 En gemensam angelägenhet

Remissyttrande över utredning och lagförslag om komplementär och alternativ medicin och vård SOU. Remissyttrande – Idéburen välfärd. Kommande aktiviteter. 13. apr. Kollektivavtal. Friskoleavtalet.